Reglement 2017

 
Download hier het STS reglement.
 
U kunt als organisatie gebruik maken van dit reglement om uw wedstrijd in goede banen te leiden.

Met behulp van mensen van uw organisatie, wordt er op toegezien dat alle tractoren aan de technische- en veiligheidseisen voldoen.

Wij adviseren om het maximale toegestane vermogen in een bepaalde klasse te meten met een vermogenstester.