Reglement 2017

 
 
 
 
Download hier het reglement: Er zijn verschillende reglementen in Nederland.
 
 
U kunt als organisatie onder andere gebruik maken van deze reglementen om uw wedstrijd in goede banen te leiden.

Met behulp van mensen van uw organisatie, wordt er op toegezien dat alle tractoren aan de technische- en veiligheidseisen voldoen.

Wij adviseren om het maximale toegestane vermogen, in een bepaalde klasse, te meten met een vermogenstester.